Monotypy

Pre mňa najúžasnejšia technika, vďake ktorej ma začali fascinovať tvary, štruktúry a nánosy farby. Niektoré grafiky sú skoro ako môj abstrahovaný denník, iné vznikli naprosto spotánne, bez myšlienkových pochodov. Využívam kontrastné farby, ktoré často používam vo svojej tvorbe.

Monotypes – this is a selection of monotypes. Some I use as a magazine cover. I use contrasting colors that I often use in my creation.

error: Content is protected !!