Domov na juhovýchod

Vytvorila som obálku a sazbu ku knihe Domov na juhovýchod od Radoslava Procházky pre nakladateľstvo IKAR. Hlavná postava Jerry sa zamotáva do problematických situácií a rieši otázku, či ujsť, alebo sa nechať chytiť. Jeho partia mu určí nie moc pekný osud, preto som na obálke použila oranžové klasy, ktoré sú zvýrazné parciálnym lakom a pripomínajú mreže, za ktorou letí pištoľ.
Klasy používam aj v knihe na oddelenie textu a v kapitolách s čiernym podkladom. Klasy sa postupne uzatvárajú do mreže, tak ako Jerryho situácia.

Kniha je dostupná vo všetkých väčších kníhkupectvách napr. v Martinuse, alebo na Megaknihách.

error: Content is protected !!